De Kempische Vliegvisclub biedt een thuisplek voor vliegvissers, gedifferentieerd lidmaatschap, visstandbeheer, eigen viswater en clubactiviteiten. De vereniging beheert de visstand in enkele Kempische Beken en slaagt met redelijk succes in de herintroductie van salmoniden. Met name het project op de Keersop heeft landelijke bekendheid verworven. Visstandbeheer op de Kempische beken is een van de hoofdactiviteiten van de club. Leden krijgen een vergunning voor het vliegvissen op de Keersop. Jarenlang is viswater gehuurd in verband met het grote ledental van de club. Op deze plas kon de vereniging zelfstandig de visstand beheren en de leden konden op de eigen plas met de kunstvlieg op forel vissen. Met het beëindigen van de pachtovereenkomst voor de plas in Veldhoven in 2008 was geen eigen exclusief viswater meer beschikbaar en het ledenaantal daalde naar 35 leden. Maar……..opnieuw hebben we viswater ter beschikking, groter en mooier dan voorheen. In mei 2009 is de vereniging een overeenkomst met dhr. Jan Kursten in Sterksel aangegaan. Dit biedt leden de mogelijkheid tegen gereduceerd tarief te vissen op “de Ronde Bleek”, een visplas van 6 hectare, prima toegankelijk en met mooie forellen. Activiteiten als vliegbinden, cast-instructie, steun aan beginnende vliegvissers, overleg over vliegvis-trips, bestuurlijk overleg etc. zijn belangrijke activiteiten binnen onze club. De meeste activiteiten vinden plaats in een ruimte op de Ronde Bleek. Vangstresultaten van grote forellen deden het ledenaantal van de vereniging in korte tijd weer stijgen naar het oorspronkelijke ledental. De vereniging probeert als klankbord te fungeren voor het bedrijf van Jan en Anneke Kursten. Een nieuwe activiteit is dat leden op vrijwillige basis meehelpen aan het ontwikkelen van deze unieke vliegvislocatie in de regio. Informatie over het vliegvissen is te vinden op de site www.derondebleek.nl Wanneer u enthousiast geworden bent, dan nodigen wij u uit verder te surfen voor informatie over een lidmaatschap van de Kempische Vliegvisclub. Of contact op te nemen met info@kvvc.nl