Welkom op de site van Kunst en Vliegwerk Vlaardingen.De Vlaardingse Vliegvisssers Vereniging Kunst- en Vliegwerk is een actieve club van ongeveer 70 enthousiaste vliegvissers met als uitvalsbasis Vlaardingen.

De vereniging is opgericht op 15 januari 1980 door een viertal bevlogen vliegvissers en bestaat dit jaar dus 38 jaar.

De vereniging heeft tot oorspronkelijk doel:
*   het vliegvissen te propageren en te stimuleren
*   het behartigen van de belangen van de vlieqvisserij in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder
*   het bevorderen van de mogelijkheden om het vliegvissen te kunnen beoefenen in met name Vlaardinqen en omgeving.

Geleidelijk aan is dit verworden tot het promoten van de edele vliegvissport in de ruimste zin van het woord en het ondersteunen van de leden bij alle mogelijke aspecten, die bij het vliegvissen van belang zijn. Op deze site vind je daar de voorbeelden van.

Mocht je na het doorbladeren van onze site ook enthousiast worden, neem dan gerust contact op met het secretariaat voor eventuele verder informatie. (secretariskunstenvliegwerk@outlook.com)

  Klik hier voor het laatste nieuws en de meest recente aanpassingen