woordenlijst materialen
bindtip: de loop-methode
bindtip: hacklen kleine natte vliegjes
bindtip: de whip-finisher
binden: De Claret Bumble
binden: Compara Dun's
binden: OVM - vlieg
binden: Thunder and Lightning
binden: Zwarte Foam Kever
binden van parachute vliegen
binden: endenkontvliegen
binden OVM-vliegen
materiaal: leader - maten
wanneer welke vlieg
knopen (divers)
knopen Schietkoplijn verbindingen
Materiaal: Leader-nylon
tips diverse kleintjes
tips voor het vissen met zinklijnen
vliegenhengel bouwen
vliegvissen in het kort
 
vliegenhengel bouwen 
 

Hoe Bouw Ik een Vliegenhengel

(Marco S)

 

Begin 1992 heeft Steve op de club voorgedaan hoe je een hengel kunt bouwen. Marco heeft de uitdaging aangenomen en leverde een prima eindproduct af. Hieronder schetst hij zijn werkwijze.

We beginnen met het monteren van het topoog. Of u laat dit doen door de winkelier bij wie u de blank heeft aangeschaft. Een blank is, hoe vreemd het ook lijkt niet helemaal rond en hoewel topoog rondom gelijmd wordt behoren de andere ogen aan de achterzijde van de blank bevestigd te worden. Die achterkant vinden we door de blank over een tafel te rollen. Daar waar de afstand tafel-blank het grootst is, bevindt zich de ietwat afgeplatte achterkant. Voor het achterdeel passen de dezelfde handelwijze toe. Het topoog wordt met een lijmstift vastgezet.

We schuiven de reelhouder over het achterdeel. Indien het gat te ruinauwm is ruimen we het uit met een rattestaart; is het te groot vullen we het op met schilderstape. Het geheel moet stroef op de blank passen, waarbij we eventueel ook nog rekening dienen te houden met een extension butt.

De reelhouder kunnen we onder de kurk wegwerken door eerst met de cirkelsjabloon een cirkel in het midden van de kurk te trekken. De cirkel dient even groot te zijn als de buitendiameter van de reelcap. Met een rattestaart wordt het gat van de kurk op maat gevijld en voorzichtig wordt ook de sleuf voor de reelvoet gevijld. De kurk dient stroef over de reelcap heen te schuiven. Met tweecomponentenlijm lijmen we de kurk op de reelcap. Indien u een reelhouder met een houten tussenstuk heeft aangeschaft worden de reelcap en de schroefdraad eveneens met tweecomponentenlijm op het hout gemonteerd. De reelhouder wordt op de bank gelijmd (let erop dat de kant waar de ogen zitten worden gemonteerd, dezelfde kant is als waar de reel komt te zitten).

De lengte van hel handvat wordt afhankelijk van het soort vliegenhengel tussen de 5 " en 75" lang en wordt vervaardigd door stukken kurk tegen elkaar te lijmen en in het gewenste model te schuren.

De stukken kurk een voor een passend maken met een rattestaart (stroef over de blank schuivend) tot de gewenste lengte. We draaien de kurk tot de gleuf tussen twee kurken zo klein mogelijk is geworden. U markeert de stand, nummert vervolgens de kurken en haalt ze van de hangel af. Ruw de blank nu op met een stukje schuurpapier en schuif de kurken weer in de juiste volgorde op de blank. U lijmt de kurken nu vast met Bison constructielijm. Met een oude doek wordt de overtollige lijm weggeveegd De kurk wordt nu vier uur vastgeklemd (zie tekening). Nadat de lijm helemaal droog is (8 uur) kan het handvat in model worden geschuurd.

 

Het Schuren

- Eerst snijden we met een mesje de overtollige lijm van de kurk.

- Hierna met een vijl de lijmresten wegvijlen.

- Nu gaan we de reelhouder afplakken met papiertape om beschadigingen te voorkomen tijdens het schuren van de kurk.

- Om het kurken handvat goed te kunnen schuren gaan we de blank inspannen in een boormachine. Zie tekening IX.

- Als we de blank volgens tek. IX ingespannen hebben gaan we schuren. Het schuren verloopt in verschillende fases.

 

A. Als eerste moeten we natuurlijk weten wat voor model we het handvat wensen te geen. Zie tek. X voor een voorbeeld. U kunt ook uw hengelsportwinkelier of ervaren clubleden om raadvragen.
B.  We gaan nu eerst met grot scnuurpapier een groi muuei m nci schuren. Let goed op dat u niet te snel te veel van het kurk afschuurt en let ook op dat u de maten regelmatig controleert.
C.  Hetzelfde als B, maar nu met fijn schuurpapier.
D.  Na het fijn schuren de gaten opvullen met een kurkvulsel (winkelier).
E.  Hierna weer schuren met fijn schuurpappier om het geheel dan af te werken met polijstpapier.

Monteren van de Ogen

De ogen van het topdeel van de blank plaatsen.

    Eerst leggen we de ogen, op grootte gesorteerd, op tafel.

    We knippen nu alvast een aantal stukjes tape. we gebruiken hiervoor Scotch Magie Tape omdat dit geen lijmresten achterlaat. We plakken deze stukjes even op de rand van de tafel.

    De afstandsmaten heeft u al van tevoren bij uw winkelier opgevraagd. We werken altijd vanaf het topoog naar beneden.

     Als alle ogen geplaatst zijn, gaan we de ogen als volgt richten: blank zo vasthouden dat het topoog naar beneden wijst. Nu moetje de rest van de ogen als het ware door de blank heen zien en in een enkele lijn achter elkaar zien lopen. Zie tek. VII

 

Het wikkelen van de ogen

   1 a 2mm van het oog de draad opbinden. Tekening XIII A

    Halverwege nylonlus inbinden plm. 0.20 mm Tekening XIII B

    Bij de laatste wikkeling het binddraad door de nylonlus halen.

    Dan de nylonlus aantrekken tot tegen de wikkeling.

    Dan met de nagels het binddraad ordenen

    Dan het binddraad 1 mm vanaf de nylonlus afknippen.

    Vervolgens de nylonlus hard door het binddraad heen eruit trekken.

    Dit eerst bij alle ogen aan een kant doen, daarna de tape er af halen en de andere kant van alle ogen wikkelen.

 

Het aflakken

Voor het aflakken gebruiken we polyurethaan bootlak of tweecomponentenlak. Voor het afwerken met tweecomponetenlak dien je wel te beschikken over een motortje waarmee de hengel rondgedraaid kan worden. Belangrijk voor mooi aflakken is dat de lak zo dun mogelijk moet worden aangebracht. En wel laag voor laag totdat de wikkelingen goed met de lak zijn opgevuld. Een paar dagen drogen en klaar is de hengel. Goede vangst!