Het bestuur van onze vereniging bestaat uit de volgende personen:


Voorzitter: Yme Dikkeboom

Secretaris: Arie Melis

Penningmeester: Gerard Berkhout

Alg.bestuurslid: Richard Tuasela

Alg.bestuurslid: Rene Knots