Verslag BALV. maandag 14  december 2015.

 

Aanwezig:       38 leden (incl. bestuur)

1.         De voorzitter opent deze Buitengewone Algemene Leden Vergadering om 20:00 uur

2.         Als enig agendapunt op deze vergadering zal de invulling van de verenigingsavonden worden besproken.

 1.     Aanleiding is
a.  de al enige jaren durende discussie over de gebruikte ruimte in het Vos-college en
b.  een gesprek dat het bestuur heeft gehad met de beheercommissie van de
     sportaccommodatie Holy.

a.     Het afgelopen jaar is het bestuur op basis van de commentaren en aanbevelingen van de leden driftig op zoek geweest naar een alternatief voor de accommodatie. Dit bleek geen sinecure.
Uiteindelijk zijn we eind november terecht gekomen bij paviljoen ‘de Krabbeplas’, die een aantrekkelijk aanbod had, waarover later meer.

b.     Het gesprek met de beheercommissie van de sportaccommodatie Holy had het bestuur inzicht gegeven over de beschikbaarheid en de daaraan verbonden consequenties van verlenging van het lopende huurcontract.
Na opzet van diverse alternatieven in relatie tot de wensen van de vereniging, bleek er onvoldoende aanleiding om het bestaande contract en de daar bij geschetste prijsontwikkeling voor de komende jaren, in 2016 te verlengen zonder een forse verhoging van de lidmaatschapsgelden

2.     De voorzitter geeft uitleg over bovenstaande en de penningmeester vult dit aan met de financiële aspecten en vooruitzichten.
Op basis van het besprokene stelt het bestuur voor het contract met de sportaccommodatie Holy in 2016 niet te continueren en in plaats daarvan in het vervolg de verenigingsavonden in het paviljoen aan de Krabbeplas te houden.
Op deze laatste locatie kunnen we iedere maandagavond als een besloten vereniging terecht in een afgeschermde ruimte. Nadeel is wel dat er in de donkere maanden geen verlichte werpbaan is. Voordeel is dat er op natuurgras en zelfs op water kan worden geoefend, wat meer mogelijkheden geeft.

 

3.     Aansluitend worden er nog enkele vragen beantwoord:

a.     Op de vraag in hoeverre naar andere ruimtes is gekeken geeft de voorzitter uitleg, dat dit zeer lastig is gebleken en dat de Krabbeplas er in alle gevallen het gunstigst uit kwam.

b.      Ten aanzien van de continuïteit van het gebodene meldt de voorzitter dat de gesprekken met de eigenaar voldoende indicatie gaven dat hier geen problemen mee zouden ontstaan, als we ons maar netjes gedragen.

c.     De consumptieprijzen zijn vergelijkbaar met die welke in de kantine van de sportaccommodatie Holy en wijken slechts op onderdelen enigszins af. De mogelijkheden voor snacks zijn uitgebreider.

d.     Het aanvankelijke voorstel was om de verenigingsavonden te verplaatsen naar de dinsdagavonden. Na enige discussie en overleg met de eigenaar van de Krabbeplas kan deze gecontinueerd worden op de maandagen.

e.     Er vindt enige discussie plaats over (financiële) consequenties bij het niet verlengen van de huurovereenkomst met de beheercommissie van de sportaccommodatie Holy.
Het bestuur verwacht hier geen onoverkomelijke problemen.


4.     Bij stemming is het voorstel van het bestuur unaniem overgenomen en zullen de nodige stappen ter informatie van de beheercommissie van de sportaccommodatie Holy, de barcommissie van de korfbalvereniging en de leden nog dit jaar plaatsvinden en zal de website worden aangepast.

5.     Binnen de te betrekken ruimte is een biljart voor de liefhebbers aanwezig, waar uiteraard gebruik van gemaakt kan worden, behalve als er demonstraties en/of presentaties worden gegeven of films worden gedraaid.

6.     Binnen het paviljoen de mogelijkheid tot opslag van de bestaande materiaalkasten van de vereniging. Gert-Jan Vinke zal coördineren dat deze kasten nog dit jaar worden verplaatst.

 

3.          Het bestuur wordt door de leden bedankt voor hun inspanningen.
Het bestuur bedankt daarnaast de leden van de activiteitencommissie, die voor volgend jaar al weer een progressief programmavoorstel hebben aangeboden (zal binnenkort op de website verschijnen)
Voorzitter sluit de vergadering en er wordt overgegaan tot het begeleid binden van vlindertjes.