De Regenboogforel

(John P, 2001)

 

 

De regenboogforel is zo'n belangrijke sportvis voor de hedendaagse Europese vliegvisser dat je nauwelijks kunt geloven dat hij zo'n honderd jaar geleden hier helemaal niet te vinden was.

Zo'n dikke 110 jaar geleden was er bijvoorbeeld in Engeland nog geen enke­le regenboogforel te vinden. Regenboogforellen hebben de vliegvisserij behoorlijk veranderd. Speciale vliegen en vistechnieken werden ontwikkeld voor de vangst van deze forel.

De gemiddelde hedendaagse vliegvisser zou beslist slechter af zijn zonder zijn aanwezigheid. De vis groeit zeer snel, stijgt makkelijk naar een droge vlieg en is een sterke vechter.

 

In de 14e eeuw ontdekte Franse monniken al dat forellen gemakkelijk kon­den worden gekweekt door simpelweg bevruchte eieren onder het zand te begraven. Deze cultuur heeft geduurd tot 1763 toen een Duitser, Jacobi, de experimenten herhaalde, maar het zand verving door gravel. De volgende 70 jaar kwamen er ook salmonide-kwekerijen in Noorwegen.

 

Zeker is dat er in Schotland in 1834 al zalmen werden gekweekt om te bewij­zen dat een Parr uiteindelijk uitgroeide tot een zalm. Ook werd er ontdekt dat deze jonge vis na 2 of 3 jaar naar zee emigreerde.

 

In 1852 werd de eer­ste particuliere kwekerij geopend in Frankrijk. In dezelfde periode ging de forelstand in Amerika hard achteruit, zodat ook daar kwekerijen werden opgericht.

Een van de eerste kwekerijen in Engeland (1864) werd opgezet door Francis Francis bij het plaatsje Twickenham. Zijn kwekerij bestond uit 66 trapsgewijs geplaatste tanks die van water werden voorzien door een aftapping van een leistenen waterreservoir. De capaciteit van deze tanks bedroeg ca. 90.000 eitjes.

 

In de 80er jaren waren er kwekerijen in de USA, Frankrijk, UK, Noorwegen en Duitsland. In 1883 werden de eerste bruine forellen vanuit Europa geïntro­duceerd in de USA. Het volgende jaar ging er een zending naar Newfoundland. Beide zendingen kwamen uit Duitsland, zodat de soort daar bekend werd onder de naam German Brown of von Behr's trout (de naam van de kwekerij).

Een jaar eerder (1882) kwam de eerste zending regenboogeitjes vanuit Californië naar Europa en gingen naar von Behr in Duitsland. Twee jaar later kwamen er 3.000 eitjes naar Engeland ( Delaford in Buckinghamshire). Deze zending werd in 1885 gevolgd door 15.000 eitjes en kan worden gezien als het begin van de "Sportvis" Regenboogforel in Europa.