De verenigingsavonden vinden alle maandageavonden plaats

Voor werplessen kunt U eveneens terecht op dat adres:

Voor alle administratieve aspecten van de vereniging kunt U per mail terecht bij de secretaris:
secretariskunstenvliegwerk@outlook.com

Voor alles wat er met (verenigings-)geld en de ledenadministratie te maken heeft, kunt U terecht bij de penningmeester:
penningmeesterkunstenvliegwerk@outlook.com
IBAN: NL89INGB0001619288 t.n.v. VVV Kunst- en Vliegwerk

Voor alles wat met de website te maken heeft kunt U terecht bij de secretaris


Voor alles wat hierboven niet benoemd is, kunt U terecht bij de voorzitter:
Anne Dikkerboom
Emailadres:
dikkerboomanne@gmail.com