Het eiland van DordrechtAndere artikelen
 Het Eiland van Dordrecht

 

De oudste stad van Holland

Dordrecht is bijna duizend jaar geleden ontstaan aan het veenriviertje de Thure en kreeg als (vermoedelijk) eerste stad in Holland in 1220 stadsrechten. De stad heeft in Holland lang een belangrijke rol gespeeld op het gebied van handel, politiek en religie. In Dordrecht werd het fundament gelegd voor het hedendaagse Nederland. Je kunt de Statenzaal bezoeken waar de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden vorm kreeg. De Dordtse Synode heeft grote invloed gehad op de ontwikkeling van het protestantisme in de Lage Landen. Dat Dordrecht een belangrijk knooppunt was voor de handel is nog goed te zien aan de statige koopmanshuizen en de pakhuizen aan de havens waar ooit wijn, hout en textiel werd opgeslagen. De historische binnenstad ligt verscholen tussen machtige rivieren. Het mooiste begin van een ontdekkingstocht is het Groothoofd, waar de Oude Maas, Noord en Merwede samenvloeien. Grote containerschepen en duwboten met erts en kolen zetten koers naar het achterland, met name het Ruhrgebied. Passagierschepen meren in de zomer wekelijks af langs de Merwekade om hordes toeristen op de stad los te laten. Hollands Glorie is hier nog te ontdekken!


Vliegvissen op de grote rivieren

Als we het over vissen hebben, en vliegvissen in het bijzonder, zou je denken dat we in Dordrecht maar bofkonten zijn. Dat zijn we in zekere zin ook wel, want met zoveel water om je heen moet je mooie visstekken kunnen vinden. Maar er zit toch wel een addertje onder het gras…. Ik val meteen met de deur in huis: als je niet de beschikking hebt over een goede visboot dan wordt het moeilijk om een geschikte vliegvisstek te vinden. Vanaf een groot gedeelte van de oevers van de grote rivieren is het namelijk vaak erg lastig zoniet onmogelijk om te vliegvissen.
De bereikbaarheid is bijvoorbeeld niet zo makkelijk, weinig toegangswegen, veel (afgesloten) industrieterrein, en oevers die door de weelderige begroeiing niet of nauwelijks toegankelijk zijn. De Sliedrechtse- en Hollandse Biesbosch grenzen aan een groot gedeelte van het stroomgebied van de Merwede. De Nieuwe Merwede loopt aan de zuid-oostzijde langs het Eiland van Dordrecht en komt uit in het Hollandsch Diep. De Boven Merwede splitst bij Werkendam in de noordelijke Beneden Merwede en de zuidwestelijke Nieuwe Merwede.
 
De Nieuwe- en Beneden Merwede staan in de Lijst van Viswateren maar let op; stroomafwaarts vanaf een gedeelte van Hardinxveld-Giessendam tot en met Papendrecht moet je in het bezit zijn van een vergunning die bij de plaatselijke beroepsvissers kan worden gekocht. Met de komst van de vispas is namelijk het één en ander verandert in het vergunningenstelsel. Konden we vroeger vissen in de vlotbare- en bevaarbare wateren bij aanschaf van een (kleine) visakte, nu moeten we voor een groot gedeelte van de Beneden Merwede die vergunningen dus kopen. En je raadt het al, dit zijn juist interessante gedeelten van de rivier. Met kribben en bewaadbare ondieptes en strandjes net zoals langs de Waal bijvoorbeeld.

De rivier de Noord is voor een groot deel niet toegankelijk vanwege de industriële activiteiten of omdat het particulier terrein is. Vanaf de Ringdijk in Ridderkerk tot de watertoren in Zwijndrecht is de oever mondjesmaat bereikbaar. Aan het water gekomen word je geconfronteerd met soms hoge kademuren en steenstort. Grote, scherpe en gladde basaltstenen die de golfslag van de passerende schepen moeten breken. Eerlijk gezegd nodigt het niet echt uit voor een uurtje ontspannen vliegvissen. Aan de overkant bij Alblasserdam richting Kinderdijk tref je ook die steenstort aan. Daar kun je overigens wel makkelijk komen met de auto; parkeren op de dijk met rivieruitzicht. Als je dan de stenen trotseert kun je er prachtige vissen verschalken. Kapitale windes, sterke blankvoorn en brasem kunnen je deel worden. Met goudkoppen en streamertjes voor de baarzen die boven de stenen jagen op het speldaas. En mocht je roofblei waarnemen dan kun je proberen die krachtpatsers te verleiden tot een aanbeet. Zoals bij elke grote rivier geldt ook hier dat je moet oppassen voor de golfslag en zuiging van de enorme schepen die hier langskomen. En bovendien heb je te maken met hoog- en laagwater. Kijk dus goed om je heen en verzeker je van een stevige ondergrond op de stenen.


Dan is er nog een rivier die ik aan je wil voorstellen: de Oude Maas. De rivier is een belangrijke verbinding naar de Noordzee voor de schepen die in de zeehaven van Dordrecht hun goederen overslaan. Groot water met nog grotere (zee)schepen. Oppassen geblazen; ik kan het je niet vaak genoeg zeggen. Ook hier is de bereikbaarheid lastig. Vanaf het sportcomplex Noordpark in Zwijndrecht tot aan de brug naar Dordt is de rivier op een paar percelen na te bereiken. Net zoals De Noord wordt ook de Oude Maas door steenstort en hoge kademuren omzoomd. Maar wat let je om je streamers en goudkoppen eens te water te laten op deze vaak onbeviste stekken? Wanneer je verder rijdt langs de industrieterreinen van de Lindtsedijk in Zwijndrecht dan ontmoet je op een gegeven moment de rivier weer. Daar ligt een mooie krib waarvan je redelijk goed een lijntje kan werpen. Kribben zijn altijd prima stekken waar je alle soorten riviervissen kunt vangen, ook met de vliegenhengel. Tot aan de Marina in Barendrecht kun je de rivier bevissen vanaf de steenstort. Aan de overkant van de Oude Maas tref je een aantal bevisbare stekken aan in de buurt van Puttershoek. Kijk op de Visplanner om de wegen te bestuderen hoe er te komen!

Aan de zuid- en westkant van het eiland van Dordrecht liggen de Beneden Merwede en de Dordtse Kil. Eigenlijk kan ik hier kort over zijn: we vissen er bijna nooit vanaf de kant. Ik kan je er dus ook weinig over vertellen. De Kil is veelal begrensd door industriegebied en de Beneden Merwede is vanaf de oever nauwelijks te bereiken. Je kunt proberen om de rivier te bereiken door grasland te doorkruisen maar vraag je dan wel toestemming aan de eigenaren. Eeuwig zonde dat de bereikbaarheid niet zo makkelijk is want het moet gezegd, de rivieren zitten vol met vis. Je komt er zelfs harders tegen.

Eén stek wil je niet onthouden; bij de veerboot die vanaf de Kop van het Land naar Werkendam vaart ga je rechts de dijk op richting Oosthaven. Daar aangekomen kun je de auto parkeren en een prachtige wandeling door de grienden langs de Beneden Merwede maken. Aan het eind van de Oosthaven ligt een krib waar je soms de al genoemde harders ziet azen op de met algen begroeide keien. Mooie plek om je geluk te beproeven.

Parallel aan de Boven Merwede ligt het Wantij, een verbindingswater tussen het Grote Rivierenpunt in Dordrecht en de Nieuwe Merwede. Alleszins de moeite waard om te bevissen maar wederom voornamelijk vanuit een boot. Dit water is omgeven door wilgen- en elzen bossen en slechts op enkele plaatsen vanaf de oever te bevissen met name in Dordrecht zelf.

Iets verder van Dordrecht, richting Kinderdijk, vind je de Lek. Mits je een geldige vergunning hebt kun je op deze rivier een stuk makkelijker terecht. Mooie kribben en hier en daar zandstrandjes waar je kunt waden. De oevers bestaan ook uit basalt maar lijken wat meer geordend. Vooral op een zwoele zomeravond is het een genot om na het werk een uurtje of twee te vissen. Wat overal geldt gaat voor deze rivier natuurlijk ook op; je moet de vis wel zoeken want twee uur op een krib blijven staan zonder een aanbeet is verspilling van je tijd.

Ik heb het in het begin van mijn betoog al verklapt: als je over een goede visboot beschikt dan kun je je hart ophalen in Dordrecht en omgeving. Zoveel prachtig water bij elkaar kun je niet verzinnen!

Wel eens een roofblei vanuit een boot gevangen? Of een kapitale baars? Ik zou zeggen kom in dat geval eens een dagje ronddobberen en zoek een puike stek op rond de kribben en gaten op de Merwede (wel aan de goede kant vissen vanwege de vergunningen) Op een zomerse dag kun je vrouw en kinderen rustig meenemen want er zijn mooie strandjes te vinden waar je het rijk alleen hebt.

Het voordeel van een boot gaat ook op als je verkiest om wadend te vissen tussen de rietkragen langs de rivier. U legt uw boot vlak voor een strandje, laadt de hele santenkraam uit, moeder en kinderen installeren zich op het strand en je schiet je waadpak aan. Als je het juiste strandje opzoekt met riet aan weerszijden heb je de keus. Je kunt er met name voorn, brasem en baars verwachten.


De Alblasserwaard

Grenzend aan de oostkant van het Eiland van Dordrecht ligt de Alblasserwaard. Er lopen een aantal interessante riviertjes zoals de Alblas, Giessen, Zederik, Graafstroom en Goudriaan. Op deze watertjes kun je op de gebruikelijke vissoorten vissen. Maar ook hier kun je het beste vanuit de boot vissen. Veel bebouwing en particulier terrein langs het water maken het moeilijk om de oevers te bereiken. Of er loopt een weg (met bomen) langs waar het niet makkelijk vliegvissen is. Maar dat neemt niet weg dat het mooie riviertjes zijn voor een visdag met de boot of bellyboat. U kunt prachtige stekken vinden in het weide polderlandschap waar u heerlijk kunt vissen en genieten van de stilte.


Nuttige weetjes


Tot slot van dit verhaal nog een aantal zaken die je zou kunnen helpen bij een bezoek aan Dordrecht en omgeving. Allereerst is daar de onvolprezen Wikipedia waar je terechtkunt voor uitgebreide (historische) feiten over het gebied en de rivieren. Wist u bijvoorbeeld dat op de Nieuwe Merwede lange tijd intensief op zalm is gevist? De totale vloot in en rondom de Biesbosch zou rond 1915 uit wel 250 zalmschouwen (soort vissersboten) hebben bestaan. Een paar gerestaureerde schouwen liggen nu bij mij voor de deur in de Dordtse Wijnhaven. De eigenaren zijn maar wat trots op deze typische schepen; prachtige visboten trouwens! U vindt het allemaal in de digitale encyclopedie.

Ook de moeite waard is de website www.bieschbosch.nu Er staat een digitaal magazine op waar vaak interessante artikelen over de (beroeps)visserij in de Biesbosch en omgeving worden gepubliceerd.

Trailerhellingen zijn te vinden in de haven van Alblasserdam; aan de Lindtsedijk in Zwijndrecht en aan de Baanhoekweg in Dordrecht. Kijk op de visplanner voor de exacte locaties. De Visplanner is trouwens erg handig om te zien waar u met de Vispas en de Landelijke lijst van Viswateren mag vissen. De Oude Maas, Noord, Beneden Merwede (klein gedeelte); Dordtse Kil, Wantij en Nieuwe Merwede staan in de Lijst van Viswateren. De rivier de Lek is opgenomen in een aantal vergunningen, met name die van Groot Rotterdam en de aan deze vereniging gelieerde hengelsportverenigingen (zoals bijvoorbeeld de GHV uit Den Haag) Als u lid wordt van de VAH uit Alblasserdam mag u ook op de Lek vissen. Verenigingen in Groot Ammers en Nieuwpoort geven ook vergunningen uit waar de Lek in is opgenomen. Met Google kunt u de contactgegevens van deze hengelsportverenigingen makkelijk vinden op het internet.

De adressen voor vergunningen van de beroepsvissers op de Beneden Merwede zijn niet zo makkelijk te vinden; bijgaand de informatie:

Voor het gedeelte van de oude gasfabriek tot de Tolsteeg in Sliedrecht
Firma Klop – tel. 0184-613564, vergunning 10 euro per jaar

Van de Tolsteeg in Sliedrecht tot de instroming van de rivier de Noord te Papendrecht
Firma Van Wijk – tel. 0184-661294, vergunning 50 euro per jaar

Van de oude gasfabriek in Sliedrecht tot het Oude Veer in Hardinxveld-Giessendam
Firma De Koning – tel. 0184-416570, vergunning 10 euro per jaar

Wil je in de Hollandse Biesbosch vanuit een boot vissen maar heb je zelf geen vaartuig? Bij Bootverhuur Dordrecht kun je terecht voor een mooie boot. Als je met een aantal vismaten gaat kun je de kosten delen want echt goedkoop is het niet… In Oud Alblas kun je een visboot huren bij het restaurant Nel in de Krom. Je kunt er ook de visvergunning kopen om een dagje te vissen op de Alblas of Graafstroom. Beide adressen zijn te vinden op internet.

Uw uitrusting is standaard; voor de grote rivieren is een #5 tot #8 hengel het gemiddelde. Voor de kleine rivieren in de Alblasserwaard kun je met licht materiaal terecht behalve als je op de snoek gaat natuurlijk. Droge, intermediate en zinkende lijnen zijn allemaal te gebruiken. Goudkop- en verzwaarde nimfen, streamers voor de baars, snoek en roofblei mogen niet ontbreken in uw vliegendoos. Een waadstok kan handig zijn op de vaak lastig begaanbare steenstorten en kribben. Zoals ook een schepnet met steel soms ook geen overbodige luxe is.


En mocht u nog meer willen weten van onze prachtige regio dan kunt u natuurlijk altijd bij de VVC Drechtsteden terecht!
 
 
 


Er zijn 3 reacties op bovenstaand item
1P.K.Spijkhoven zegt:
 Op 26/12/2014
  
 
  
2P.K.Spijkhoven zegt:
 Op 29/12/2014
  
 
  
3W. Drinkwaard zegt:
 Op 11/10/2016
  
 Er zou, zoals het artikel vermeldt, aan het eind van de Oosthaven een vanaf de krib gevist kunnnen worden. In de Nieuwe Merwede dus.
Echter kort daarvoor wordt gesproken over een wandeling door de grienden van de Beneden-Merwede. Dit zal toch ook Nieuwe-Merwede moeten zijn neem ik aan.
  
 


Reageer op bovenstaand item
Naam: verplicht veld
Email: verplicht veld
Website:

Tekst:
BoldItalicUnderlineHyperLinkImageHorizontale lijnPreview    Buttonhulp

NB. De code die je in het plaatje ziet exact overtypen in het naastgelegen invoerveld.

   
 
 
 
Aantal gevonden artikelen: 4
Artikel Geplaatst op:
Vakantie ontmoeting 07/01/2014 13:07
Het eiland van Dordrecht 14/06/2013 12:24
De Urft bij Gemund 27/05/2013 16:46
bindavond met Pieter-Bas 24/05/2013 16:47