TEST
VNV VLIEGVISSEN | HOME | EXTRA
 
 
 
 

  TOESTEMMING VOOR DE MERWEDE BIJ WOUDRICHEM 2015  
        
Voor het vissen én het  vóórvissen  op de Merwede bij Woudrichem is
schriftelijke toestemming noodzakelijk. voor het vissen bij Sleeuwijk is een vispas voldoende.

Hieronder vindt hoe u deze toestemming kunt aanvragen.

Schriftelijke toestemming, noodzakelijk voor het vissen op de Merwede nabij Woudrichem.

!!!!  Hier wordt streng op gecontroleerd  !!!!

Als u wilt vissen met 1 of 2 hengels kunt u een  schriftelijke
 toestemming aanvragen van de Woudrichemse coöperatieve visserijvereniging ‘’De hoop” UA.
 
Graag de volgende gegevens opgeven op dit mailadres.  phvink@ziggo.nl
 
1. Naam en voorletter(s),
2. Adres,
3. Postcode,
4. Woonplaats,
5. Geboortedatum,
6. Mailadres,
7. Telefoonnummer.
 
Als u € 12,--overmaakt naar:  NL79RABO0372555748 t.n.v. visserijvereniging "De Hoop" én bovenstaande gegevens opstuurd naar Philip Vink secr.De Hoop  te Woudrichem krijgt  U de toestemming  op de post toegestuurd.