TEST
VNV VLIEGVISSEN | HOME | EXTRA
 
 
 
 

  Opmerkingen: Enquête resultaten De Nederlandse VliegvisserOverzicht van opmerkingen (*) uit de enquête. Vanwege de grote hoeveelheid  hebben we voor de leesbaarheid weggelaten:
  • Opmerkingen/meningen die men ook in de enquete.kon aanvinken.
  • De vele opmerkingen over de hoge kwaliteit van het blad en de complimenten voor de redactie.
    (Deze opmerkingen zijn vanzelfsprekend in dank aanvaard.)
  • Opmerkingen over individuen
  • Opmerkingen die inmiddels zijn afgehandeld
  • Opmerkingen die iets positiefs/negatiefs melden over één artikel
  • Telefoonnummers en emaladressen zijn eruit gehaald
Daarnaast hebben we getracht om voor de leesbaarheid de opmerkingen te categoriseren:We hebben alles goed gelezen en zullen proberen de input mee te nemen in de samenstelling van de komende bladen. We hebben bij een aantal opmerkingen/vragen een reactie geplaatst (cursief met inspringing).  Duidelijk is dat we de hulp van onze leden nodig hebben om het blad inhoud te geven. De Nederlandse Vliegvisser is een verenigingsblad voor en door onze leden! 
Voor de grafieken: klik hier

Categorie beginnende vliegvisser
*Ik ben een beginnend vliegvisser en moet altijd eerst uitzoeken welke vlieg ik op welk water moet gebruiken in het jaargetijde, en hoe te vissen voor succes. Ik zou graag een app op mijn telefoon hebben waar ik snel e.e.a. kan achterhalen. Daar kan in het blad aandacht aan worden besteed.
De mogelijkheden voor een dergelijke app worden momenteel onderzocht. We hopen dat te kunnen realiseren.
*Zou het op prijs stellen om een serie onderwerpen voor de beginnende vliegvisser te zien. Bijvoorbeeld: met welke vliegen vis je op welke vissoort in Nederland?
We proberen geregeld artikelen te plaatsen voor beginnende vliegvissers. Je kunt ook terecht op onze website. Onder het kopje ‘vliegvistechnieken’ staan verschillende artikelen voor beginners.
*Volg eens een beginnend vliegvisser en geef tips. Meer over leaderopbouw, of hoe vaak en hoe wisselen van nimf bij Czech nymphing.
*Persoonlijk vind ik er iets te veel (reis)verslagen inzitten en zou ik wat meer tips/trucs willen voor de beginnend vliegvisser.
Er is meer vraag naar artikelen over techniek en tactiek. Daar proberen we aan te voldoen. Ook in het verleden. Die eerder gepubliceerde artikelen kun je downloaden in het besloten deel van onze website. In De Nederlandse Vliegvisser nr. 109 heeft nog een artikel gestaan over French nymphing.
*Informatie van en voor jonge vliegvissers ontbreekt. Belangrijk voor de toekomst.
*Normaal lees ik het blad direct helemaal. Want het blad is te goed om ongelezen aan de kant te leggen. Maar door gezinsomstandigheden is dit nu nog niet gelukt. Ik vind wel dat de bindinstructies vaak te veel uitgaan van aanwezige kennis van materialen. Dit is voor de beginnende binder, zoals ik, iets te veel abracadabra.
*Misschien meer rekening houden met de beginnende (jonge) vliegvisser? Er niet altijd van uitgaan dat alle termen en begrippen ook direct begrepen worden.
Wij proberen met name op de website alle informatie voor beginnende vliegvissers en -binders beschikbaar te hebben. Niet alleen in de vorm van tekst. Op de website vind je ook een groot aantal bindfilmpjes waarin helder uiteen wordt gezet hoe bepaalde vliegen worden gebonden.
*Als beginnend vliegvisser (3 jaar) maak ik grote vorderingen en vind ik alles erg interessant. Ik verwacht dat, naarmate ik meer ervaring krijg, mijn interesse wat smaller zal worden en zich meer gaat verleggen naar de manieren waarop en de plaatsen waar ik vis. Niettemin droom ik ook graag weg bij artikelen waar ik (nog) niets mee heb.
*Besteed wat meer aandacht aan de jeugd en wat minder aan de jongens met de knikkers. Probeer (ook) zo goed mogelijk via multimedia te onderzoeken wat men bezighoudt en speel daarop in. Houd de drempel laag omdat er nog steeds beginners zijn die niet zitten te springen om hoogdravende stukken, maar gewoon aan de bak willen en met het blad een steuntje in de rug wensen. Ideaal voor een rubriek! Wil daar best aan meewerken overigens. Heb (meer) aandacht voor 'randverschijnselen' zoals het zelf roken en anders bereiden van vis; dingen in de kameraadschappelijke sfeer; belevenissen, vertellingen et cetera.
Wij delen je mening! We gaan meer inzetten op multimedia. Als je een bijdrage wilt leveren aan ons blad, dan zijn wij daar zeer blij mee.
 


Categorie binden

*Een bindspecial zou alleen over binden moeten gaan. Bindspecial betekent nu helaas alleen maar, dat er wat meer aandacht is voor het binden. Misschien zou het ook allemaal iets moderner kunnen? Getekende stap-voor-stapinstructies zijn wel erg jaren ‘80. En ik weet het: afzeiken is makkelijker dan elke keer een blad vullen, maar ja... jullie vroegen om mijn mening.
Je mening is zeker welkom. Kritiek leveren mag altijd. Uit de enquête blijkt dat onze lezers graag een gevarieerd blad ontvangen. De een wil graag veel over binden en de ander meer over reizen. We proberen aan zoveel mogelijk wensen tegemoet te komen. In de special hebben we extra veel aandacht besteed aan binden.
*Er zijn in Nederland enkele topbinders die internationaal veel aan de weg timmeren. Hans Weilenmann, Henk Verhaar, Martin Westbeek bijvoorbeeld. Van hen zijn zelfs recent vliegen opgenomen in het Catskills Museum in New York. Toch zien we in het blad vooral vliegen van (binnenlandse en buitenlandse) bekenden/vrienden van de redactie. En er wordt voor de jury van VNV-bindwedstrijden uit dezelfde vijver gevist, terwijl bovengenoemde binders meer kennis, ervaring en een beter vliegbind-CV hebben. Kijk dus als het om bindartikelen gaat eens verder dan alleen de binders aan wie thans in het blad aandacht wordt geschonken.
We hebben in Nederland vele internationaal bekende vliegbinders. We willen graag aan iedereen aandacht besteden. Hierbij dan ook een oproep aan álle goede binders om artikelen en foto’s aan te leveren.


Categorie blad en opmaak

*Jazeker, al eens eerder opgemerkt: het niet meer geniet afleveren, vind ik een groot bezwaar omdat je nu de bladen niet meer als boeken kunt inbinden!
Met de huidige opzet en omvang zijn nietjes niet verstandig. Het zou alleen maar tot meer klachten leiden.
*In veel bladen lijkt de VNV meer op een reclamecampagne van een stuk of drie vliegviswinkels, dan op een clubblad.
Ons blad wordt mede mogelijk gemaakt door adverteerders. Daar zijn we blij mee. Het aantal advertenties schommelt rond de 8 à 9 pagina’s op in totaal 80 pagina’s.
*Jammer dat nr. 114 mij niet heeft bereikt nu het blad zo mooi is. Het is tussen het verzenden en mijn adres "zoekgeraakt".
Als je een magazine niet ontvangen hebt, neem dan contact op met de secretaris, dan wordt kosteloos een nieuw exemplaar toegestuurd.
*De advertenties een prijsindicatie geven.
Niet duidelijk wat hiermee bedoeld wordt. Als het gaat om prijzen van in advertenties aangeboden vliegvisspullen, dan is dat (toch) voorbehouden aan de plaatser van de advertentie.
*Probeer wat makkelijker leesbaar te blijven. De opmaak moet naar mijn mening de leesbaarheid ondersteunen.
*Soms vind ik dat de opmaak de leesbaarheid geweld aandoet. Graag kritisch blijven s.v.p.
*Soms lastig te lezen door de kleur van de achtergrond.
Vormgeving heeft uiteenlopende taken. De informatie zo goed als kan overdragen en de lezers vermaken. Tussen die twee uitersten schipperen ontwerper en vormgever. En zoals dat vaker gaat: polen zijn elkaars tegenovergestelde en werken niet altijd samen. Integendeel. Daar komt bij dat niet iedereen over dezelfde set ogen beschikt. De vormgever van ons blad behoort (net als veel andere vliegvissers) tot de groep die door leeftijd gedwongen een (lees)bril draagt. Ook hij heeft weleens moeite met het lezen van teksten. Let wel: ook teksten in reguliere dag- en weekbladen. Dus teksten die op een blanco pagina gedrukt staan. De remedie die hij daarop gevonden heeft: lamp aan. Meestal is onvoldoende licht de oorzaak van de slechte leesbaarheid. Daarnaast vergeten mensen (ook jullie vormgever!) dat zij vanaf hun vijftigste eigenlijk ieder jaar een nieuwe leesbril moeten aanschaffen.
Niettemin: de vormgever belooft in de toekomst iets voorzichtiger te zijn met gekleurde achtergronden.
*Rubriek Search & Sight lijkt zich voor wat betreft de nieuwe items te beperken tot de adverteerders in het blad. Wellicht dat er wat verder kan worden gekeken dan hetgeen de adverteerders aanbieden. Misschien is het mogelijk om in deze rubriek nieuws, of verwijzingen naar interessante artikelen uit andere vliegvisbladen of sites, op te nemen.
*Probeer op foto's van vliegen in de vise de visepunt te verkleinen. Hierdoor wordt de afbeelding van een vlieg wat groter en duidelijker. Op pagina 25 staat linksboven een tekening. Zo zijn er wel meer van. Maar als hij groter (bijvoorbeeld halve of hele pagina) wordt afgebeeld, kan er een kopie van gemaakt worden door de lezers.
We proberen het blad zo duidelijk mogelijk op te maken. Maar het plaatsen van een tekening op een halve of zelfs hele pagina gaat wel erg ver. Dat zullen we niet doen. Van steeds meer vliegen in het blad staan bindfilmpjes op onze website. Daar kan exact gezien worden hoe een vlieg gebonden wordt!
*Meestal staan er meerdere vliegen (of stappen in bindpatronen) op één pagina. Om de onderlinge verhoudingen goed weer te geven, wordt ervoor gekozen om de getoonde visepunt op alle foto’s zoveel mogelijk gelijk te houden. Dat komt merendeels goed uit, maar soms toont dan een vlieg kleiner dan de rest.
*Opmaak van het blad heb ik op slecht gezet. Dat is wat overdreven, maar "kan beter" vind ik weer te positief. Volgens mij kan het blad wel een behoorlijke modernisering gebruiken. Misschien tijd voor een facelift, andere vormgever, nieuwe ideeën et cetera.
Zoveel mensen, zoveel smaken. De vormgeving van het blad ontwikkelt zich permanent. Vergelijk maar eens de huidige bladen met die van drie jaar geleden. Deze manier van werken wordt door de leden zeer gewaardeerd (zie de statistieken). Maar alles kan beter, dat is waar. Daar werken we aan!
*In het verleden kregen we één keer per jaar een pocketboekje over binden, verhalen en dergelijke. Sinds vorig jaar niet meer gehad. Hoe komt dat?
Het extra A5-boekje aan het eind van het jaar was een cadeautje aan de leden. We hebben ook een aantal jaren achter elkaar een special uitgegeven (polder/meer/rivier). Afgelopen twee jaar hebben we een dikker eindejaarsmagazine uitgegeven.
*Artikelen uit andere buitenlandse bladen vertalen, of bewerken, of ruilen. Bijvoorbeeld De Vlaamse Vliegvisser, Pêche à la Mouche, FliegenFischen. Meer aandacht voor Franse en Italiaanse vliegvisartikelen, nu erg Angelsaksische oriëntatie.
Een goede tip! Misschien ontgaat het sommige lezers, omdat we het er niet altijd expliciet bij vermelden. Een paar recente voorbeelden: het artikel van Rasmus Ovesen over de baarzen in brak water was oorspronkelijk een Deens artikel. Dat geldt ook voor Rasmus’ artikel over de ethiek van het vliegbinden. Hetzelfde geldt voor Daniel Holms artikel over het streamervissen op snoek (openingsartikel bindspecial). Verder schrijven Guido Vinck en Dominic De bruyn geregeld artikelen voor ons blad. Beide heren zijn redactieleden van De Vlaamse Vliegvisser. In de komende nummers van ons blad zullen we ook gebruik maken van artikelen uit De Vlaamse vliegvisser. Hierover is ook overeenstemming met de hoofdredacteur van De Vlaamse vliegvisser.
*Als vliegvisser en verzamelaar van allerhande hengelsportliteratuur in het Engels, Duits, Frans en Nederlands ben ik geabonneerd op vele binnen- en buitenlandse vliegvismagazines. Nu zowat een dertigtal jaartjes. Ik heb maar één opmerking die zowel geldt voor boeken als tijdschriften: geef het boek of magazine een genaaide binding, zodat het ook eens plat op tafel kan gelegd worden zonder na enkele malen uiteen te vallen. Ons blad is zowat het mooiste waar ik ooit op geabonneerd was. Misschien een ietsiepietsie minder dan het spijtig genoeg teloor gegane Amerikaanse Art of Angling Journal. Dit was dan weer wel genaaid. Nu we het toch over magazines hebben, zou ik het een goed idee vinden, en met mij zeker ook vele oudere leden, om de eerste vijftien magazines opnieuw te drukken, zoals een tijdje geleden het allereerste. Uiteraard moet dat niet gratis zijn. Eventueel met een voorinschrijving. Natuurlijk preek ik hier ook voor een deel voor eigen parochie. Maar misschien toch een overweging waard om eens via het blad bij de leden na te vragen.
Dank voor het compliment! Je zult maar tot de mooiste van de (vlieg)viswereld behoren… De manier van brocheren (binden) heeft zo zijn voor- en nadelen. Een genaaide binding is nog fraaier, maar daar hangt een kostenplaatje aan dat we op dit moment niet kunnen invullen.
De optie om oude nummers te herdrukken, is ook te overwegen, maar op voorhand kunnen we stellen dat dit waarschijnlijk financieel niet haalbaar is. Wellicht kunnen we in de toekomst wel de oude nummers digitaal beschikbaar stellen op de website, net zoals we nu al doen met de uitgaven vanaf nummer 57.
*Ik ben al jarenlang lid. Pracht blad. Alleen minder Engelse termen gebruiken. Wij zijn Hollanders!
OK, we will keep that in mind?!
*Ja, in naam een bindspecial, maar met veel te weinig foto’s. En waar is de aandacht voor de jeugd? Bij sommige artikelen is de intro veel te lang. De kwaliteit van de getoonde vliegen is soms echt ondermaats. Veel te veel zalm(vliegen) et cetera. Ik vind het breedte-aanbod sterk verbeterd. Goed: de aandacht voor clubs; de aandacht voor materialen .
*Onhandig formaat. Waarom geen "klassiek" A4 ?
Het huidige formaat levert meer mogelijkheden wat betreft vormgeving. In de tijdschriftwereld is dit gebruikte formaat niet ongewoon.
*Vaak blijven de artikelen te oppervlakkig, Leon Janssen heeft daar een keer een artikel over geschreven. Daar kon ik me wel enigszins in vinden. Iets meer diepgang zou mooi zijn. Complimenten voor het blad!
*Door de voorkant "borduren voor mannen" te noemen, sluit je vrouwen uit: DOM!!!
De vrouwen die we spraken, konden de humor wel waarderen.
*Een aantal bladen van de laatste uitgave was compleet verkeerd ingebonden. Overweeg eens digitaal te gaan!
Het klopt dat bij de uitgave van nr. 116 verschillende bladen verkeerd waren ingebonden. Inmiddels is dat in een aantal gevallen ook opgelost. Neem altijd contact op met de secretaris. Dan krijgt je kosteloos een nieuw blad thuis gestuurd.
*De meest vliegvissers zijn hooguit, 2 - 3 weken op vliegvakantie. Dus 49 weken in Nederland. Richt je dáár met je blad op. Het vissen in Verweggistan is leuk om te lezen, maar praktisch heb je meer aan visinfo in de regio. Dus Nederland. België en Duitsland!
Omdat reizen naar het verre buitenland niet voor iedereen weggelegd is, vindt toch een aantal mensen het leuk om er in ieder geval over te lezen. Een soort wegdromen dus. Daar staat tegenover dat er ook een grote groep is die info wil over het vissen in binnen- en directe buitenland. Daarvoor zijn in het verleden onder meer drie specials uitgegeven, met in totaal meer dan 400 pagina’s. Beide groepen (dromers en doeners) willen we graag bedienen. We streven ernaar om nog meer artikelen over het vliegvissen in onze omgeving te plaatsen. Maar daar hebben we wel hulp bij nodig. Dus: stuur maar in die artikelen!
*Vreemde manier van vormgeven bij kopteksten. Zal wel modern zijn.
*Het blad reflecteert bij kunstlicht, dit maakt het lezen lastiger vanuit bepaalde hoeken.
*Waar is de rubriek ingezonden brieven gebleven? Er werd in deze rubriek regelmatig zeer kritisch gereageerd op zaken. Ik vind het opvallend dat de rubriek nu verdwenen is..?
De reden is eenvoudig: we ontvangen eigenlijk geen ingezonden brieven meer. Via deze enquête hebben we wel veel reacties binnengekregen. Ook nog een ingezonden brief, deze hebben we opgenomen in nr. 117.
*Als kleine ondernemer had ik graag geadverteerd in De Nederlandse Vliegvisser, maar helaas zijn jullie kosten t.o.v. het blad van De Vlaamse Vliegvisser schrikbarend hoog. Ik ben van mening dat jullie nog meer advertentie-inkomsten kunnen genereren als jullie de kosten "vriendelijker" maken.
We hebben onlangs de advertentieprijzen aangepast. Die waren en zijn in de zelfde orde van grootte als vergelijkbare bladen.
*Laatste blad bevatte dubbele hoofdstukken.
Als je een magazine niet ontvangen hebt, of de volgorde van de pagina’s klopt niet, neem dan contact op met de secretaris, dan wordt kosteloos een nieuw exemplaar toegestuurd.
*Blad zou zesmaal per jaar mogen uitkomen. Ook jammer dat er niet jaarlijks meer een boekje uitkomt (bij voorkeur van Paul Blokdijk!).
Het blad komt nu vier keer per jaar uit. Qua kosten en werk (door vrijwilligers) is het niet mogelijk om meer te gaan doen. Wel kijken we naar de mogelijkheid van een digitaal magazine.
*Kijk ook eens ter inspiratie naar het blad De Vlaamse Vliegvisser.
Dat blad lezen we zeker met plezier. Complimenten aan onze Belgische collega’s. We plaatsen geregeld artikelen van Belgische schrijvers. Verder schrijven Guido Vinck en Dominic De bruyn, redacteurs van De Vlaamse Vliegvisser, ook zeer frequent voor ons blad.
*S.v.p. de locaties vermelden van de prachtige foto's op het voorblad.
*De corrector moet nog wat beter opletten en mag best wel eens een zin herformuleren.
We zijn erg blij met het werk van onze corrector. We proberen de artikelen zo goed mogelijk te krijgen. Als mensen willen meewerken aan ons blad, ook als corrector, dan aanvaarden we die hulp graag.
*Persoonlijk zou ik i.v.m. de leesbaarheid de voorkeur geven aan minder glanzend (spiegelend) papier. Verder complimenten voor het blad en de medewerkers.
Voor de keuze van de papiersoort is een middenweg gekozen. Hoogglanzend papier heeft het voordeel dat foto’s er sprankelend op uitkomen, dit in tegenstelling tot mat papier. Maar hoogglanzend reflecteert licht en benadeelt daardoor de leesbaarheid. Mat papier doet precies het tegenovergestelde: lelijker drukwerk, maar beter leesbaar. Silk, oftewel zijdeglans (de huidige afwerking) komt aan beide criteria het meest tegemoet: goed leesbaar en mooie fotoweergave.
*Ik bespeur toch nog vaak in het blad een toon van: wij vliegvissers zijn wel heel speciaal. Iets belerend, ouderwets, of zo. Ik krijg daar de kriebels van. Het mag wel wat vlotter en hipper af en toe. Verder een prima balans in de aangeboden artikelen. Ik kijk altijd uit naar het blad.
Wij vinden vliegvissen de mooiste manier om een vis te vangen. Dat is en blijft speciaal. Maar verder zijn wij inderdaad gewone sportvissers.


Categorie diversen

*Mag vaker uitkomen?
*Te veel artikelen van hoe-geweldig-het-allemaal-gaat. Te weinig over de moeizame kanten van het vliegvissen. Te weinig realiteit voor de doorsneevliegvisser.
Ook “wij” breken hengels tijdens onze vliegvisavonturen, scheuren ons waadpak, vallen uit onze kano, vergeten onze flippers voor de bellyboot, gooien onze vliegen in een boom, raken dozen vol vliegen kwijt achter keien op de bodem van een rivier, raken ons evenwicht kwijt bij het waden, stappen in een zwanengat op het OVM, binden vliegen die er niet uitzien, maken foto’s met een druppel op de lens, waden te diep, werpen tailing-loops, breken bij het aanslaan onze tippet en… vangen ook vaak genoeg niets! Misschien schrijven we daar inderdaad niet genoeg over. Je bent in ieder geval van harte uitgenodigd om jouw “kunsten” met ons te delen!
*Weet dat de VNV dit niet graag leest, maar dit perfecte (vis)blad blijft voor mij de hoofdreden van lidmaatschap. Ja, de VNV is méér dan dat, maar dat is met andere activiteiten/verplichtingen niet altijd aan mij besteed. Het blad lees je wanneer je tijd hebt.
*Het blad is dé reden voor het lidmaatschap.
*Ik zou wel een rubriek willen zien: Op stap met een vliegvisvereniging. En dan met verschillende disciplines en goed omschrijvend van het hoe en waarom.
De Nederlandse Vliegvisser is een verenigingsblad en bij de vereniging zijn zo’n 60 verenigingen aangesloten. In de Rubriek ‘Op de koffie’ gaan we elk kwartaal bij een vereniging op bezoek.
*Zo nu en dan een bindpatroon, prima, maar tegenwoordig staat het internet vol met bindpatronen. Denk aan YouTube enzovoort. PS: Ik hoop dat ze daar bij de Fly Fair ook eens rekening mee gaan houden. Minder binders en meer winkeliers. Want een hengel koop je bij een winkelier en niet via een webshop op het internet!
We proberen in elk blad een verscheidenheid aan artikelen te plaatsen: Binnenland, Buitenland, Binden, Biologie, Techniek et cetera. Andere lezers vragen juist om meer bindartikelen. We proberen ook steeds meer onze website ook een naslagwerk te laten zijn. Zo staan er inmiddels honderden vliegen, maar ook honderden vliegvisstekken op.
*Meer over vliegvissen op karper en op zee; daar horen bindpatronen bij!
Over zeebaars en fint verschenen recent artikelen. Maar meer is zeker mogelijk. We gaan ermee aan de slag!
*Ga zo verder. Artikelen over binden op haak 26-28-30-32 en vergeten vliegen uit de oude doos.
Leuk idee! Gaan we mee aan de slag.
*Meer vangstervaringen over het OVM.
Daar zijn wij het volledig mee eens. We moeten dan wel over vangstervaringen beschikken! Juist om die reden is er een vangstregistratieformulier gemaakt. Dat vind je op onze website.
*Zou graag ook op de hoogte gebracht willen worden van cursussen vliegvissen die niet op zaterdag zijn. Dan kan ik niet.
*Ik vind het bijzonder jammer dat in het blad geen namen en adressen zijn opgenomen van "bindhotemetoten" die op een verenigingsavond hun specifieke "kunstje" kunnen komen voordoen.
Bij de secretaris van de VNV is een lijst te krijgen met vliegvissers en -binders die bereid zijn om een avond bij een vereniging te verzorgen.
*Probeer meer gastschrijvers te vinden, bijvoorbeeld via de verenigingen. Het is nu vaak een blad van de incrowd. Veelal dezelfde auteurs, die trouwens prima stukken schrijven, maar verbreding lijkt me wenselijk. Overigens lees ik het blad altijd met vertraging, na een eerste blik bij ontvangst.
We ontvangen graag artikelen van voor ons onbekende leden. Dus? Klim in de pen! Kruip achter het toetsenbord!
*Vernieuwing en verjonging is een beetje wat ik mis.
De redactie is dit jaar al iets verjongd, daar willen we graag mee doorgaan.
*Misschien zelf (budget)reizen naar het buitenland (mede)organiseren. Is waarschijnlijk te veel gevraagd en moeilijk te organiseren. Maar nooit geschoten is altijd mis. Bijvoorbeeld: ANWB organiseert voor leden reizen naar Canada/Amerika in een motorhome in groepsverband. Vijf groepen van vier personen per motorhome bijvoorbeeld. Waarschijnlijk een luchtkasteel mijnerzijds, maar wel een heel leuk. Gaarne reactie en veel succes met jullie mooie blad en het organiseren van zo'n reis.
Het organiseren van ledenreizen klinkt aantrekkelijk. Maar er kleven ook nadelen aan. Een daarvan is van verzekeringstechnische aard. Maar het is het onderzoeken waard.
*Bij vraag 1 kun je niet aangeven dat het blad gedeeltelijk gelezen is. Zelf ben ik gekomen tot blz. 69. De rest heb ik alleen nog maar doorgebladerd. Dit is ook duidelijk te zien, want bij het invullen van de rubrieken is de tweede helft van de mogelijke antwoorden nog niet ingevuld. Ik ben overigens heel tevreden over De Nederlandse Vliegvisser. Ga zo door!
*Wat meer saamhorigheid binnen de VNV.
Daar werken we hard aan en het gaat de goede kant op!


Categorie inhoudelijk

*De filosofie van het blad gaat niet meer over wat vliegvissen eigenlijk is, maar het gaat over zoveel mogelijk vangen en dat met alle middelen die momenteel te koop zijn. Jammer.
Aan alle aspecten van het vliegvissen proberen we zoveel mogelijk aandacht te besteden. Maar het vangen van een vis is een essentieel onderdeel van het vliegvissen. Net als de spulletjes die je er voor nodig hebt.
*Als je de waters benoemt waar het geweldig vissen is, geef dan ook aan hoe je een dag-, of tijdelijke vergunning kunt verkrijgen. Vele verenigingen nemen leden op uit het buitenland. Ga je voor een langere periode, kun je toch veel goedkoper vissen op mooie waters, zeker ook in Groot-Britannië.
*Als er in een artikel een naam van een vlieg of streamer wordt gebruikt, zou ik graag een plaatje van die vlieg zien. Want vele namen zeggen mij niets. Die moet ik dan online opzoeken.
*Wat eigenlijk structureel ontbreekt, is de combinatie van werkelijk goed en bevlogen schrijfwerk, afkomstig van door de wol geverfde vliegvissers. Te vaak, hoe goed bedoeld ook, lees ik verhalen die bol staan van zinnen als "Na alles ingepakt te hebben, vertrokken we vol goede moed richting Duitsland, maar al na een half uur belandden we in een file." Dit is geen letterlijk citaat, maar een verzonnen voorbeeld van een categorie "stoplapzinnen" die in veel te veel artikelen te vinden is. Een goede eindredacteur haalt deze eruit en maant zijn auteurs tot meer vindingrijkheid. Het is, no offense, schoolkranttaal. Een auteur als Charles Jardine, wiens werk ik in meerdere Engelstalige vliegvisbladen aantrof, is mooi huiswerk voor iedereen met schrijfambities. Licht van toon; een mooie combinatie van talent en liefde voor taal en het beheerst kunnen maken van rolworpjes om een droge vlieg zachtjes te laten neerdwarrelen, zodat de iets stroomafwaarts gelegen forel alleen nog maar zijn bek hoeft open te doen. In Engelstalige bladen ligt het redactionele niveau sowieso flink wat hoger. Ik vermoed dat dat iets te maken heeft met de Angelsaksische cultuur, waarin schrijven en debatteren als cultureel erfgoed worden beschouwd, dat gekoesterd en bewaakt wordt. (Kijk eens naar de debatten van het Engelse parlement en die van onze Tweede Kamer - een pijnlijk verschil in kwaliteit en omgang met taal.) Enfin, ik verwacht geen essays op literair niveau. Hoeft ook niet. Een blad als het onze lees je niet alleen omdat je kennis wilt opdoen, maar ook omdat je lekker wilt lezen. Betere eindredactie dus! Niet te snel blij zijn met ingezonden artikelen die de pagina's wel vullen, maar niet de leeshonger bevredigen van naar-goed-geschreven-artikelen-hunkerende-vliegvissers.
De Nederlandse Vliegvisser is een ledenblad. Het staat leden niet alleen vrij om artikelen in te zenden, maar ook te verwachten dat die artikelen geplaatst worden. Genoemde namen en bladen werken op commerciële basis en bepalen zelf wie wát schrijft. Wat betreft eindredactie hebben we de nodige slagen gemaakt. Het redigeren kent echter grenzen.
*Ben zelf geen zalmvliegbinder of -vliegvisser, maar voor de zalmliefhebber is dit een prachtige special! Hopelijk komen er goede kandidaten voor de bestuursfuncties... Zou graag meer aandacht zien voor de vrouwelijke vliegvissers - die kunnen de sport een geweldige boost geven! Het Visblad laat goed zien welke potentie de dames hebben, dat moet ook in onze tak van hengelsport kunnen lukken. Compliment voor de redactie die keer op keer een informatief en gelikt blad presenteert.
Dank voor de complimenten. Mocht je een vrouwelijke vliegvisser kennen die graag aandacht wil krijgen (of geven)? Laat het ons weten!
*Goed, natuurlijk heeft zich een aantal mensen opgeworpen als redactielid of als schrijver. Deze mensen kunnen voortaan beter hun best doen om binnen hun (Facebook-)vriendenkring echte specialisten te benaderen. Echte specialisten kunnen zelf, of samen met redactieleden, écht inhoudelijk goede artikelen schrijven. Dan ontstaat inhoud eens vanuit een ander perspectief. 
Als ervaren en breed georiënteerd vliegvisser zie ik toch vaak onderwerpen die beter door een échte kenner beschreven en/of geschreven hadden kunnen worden. Voorbeelden hiervan in het laatste nummer: Entomologie - Buzzer (echt een wanstaltig ding, wat hier gebonden wordt, dit kan toch écht wel wat beter, lijkt me); Zware vliegen zinken sneller (de vliegen die op rivieren gebruikt worden door vissers die hier de cracks zijn, lijken in geen velden of wegen op de hier afgebeelde vliegen. Moderne patronen zijn veel interessanter dan deze klassieke vliegen, die iedereen wel gezien heef. Niet bepaald vernieuwend en geen inspiratie om deze ook te gaan binden).Last Hopers ruisvoornvliegen (komt meer over als bladvulling, in plaats dat het echt wat bijdraagt. Een opsomming van persoonlijke, rommelige favorieten die in matige verhoudingen gebonden zijn). Uit de bindhoek - Attractorvliegen (absoluut een artikel dat aan een put-/reservoirvisser overgelaten had moeten worden...). Ik haal deze voorbeelden aan omdat ik het zo tegenstrijdig vind: je beeldt gewoon geen rommelige of middelmatige zalmvliegen af. Wees dan consequent en beeld ook goede en mooie vliegen af uit de andere categorieën.
Ook wil ik graag nog wat kwijt over het artikel Mugjes - ook voor stromend water (deze titel maakte me erg nieuwsgierig, om er vervolgens al snel achter te komen dat het gewoon een artikel was over buzzers zoals we ze al lang kennen. Niets over ultraklein vissen en binden van mugjes, laat staan een uitgebreide uitleg over vissen hiermee op stromend water... Jammer, want dit deden titel en inleiding wel vermoeden).
We doen onze uiterste best en begrijpen heel goed dat het altijd beter kan. Bij deze nodigen we jou als ervaren en breed georiënteerd vliegvisser dan ook van harte uit om een bijdrage aan een van de komende nummers te leveren. Het zijn juist mensen zoals jij, waar we om zitten te springen!
*Misschien is het leuk om de volgende keer, als het over inlijsten of framen van kunstvliegen gaat, een lijstenmaker te vragen. Want de 'echte juweeltjes' verdienen toch iets meer dan een Ikea- of Xenos-lijst ;).
Natuurlijk is het een goed idee om naar een professionele lijstenmaker te stappen. Maar het artikel is bedoeld voor mensen die het zelf willen doen.
*Vermijd "verhaaltjes" als iemand verslag wil doen van een tripje - laat het dan goed geschreven zijn!
*In diverse artikelen, bijvoorbeeld bij UV-licht in de duisternis en Haken, lees ik dingen die niet kloppen. Een fact checker zou goed zijn. Evenals nauwkeurig formuleren.
Laat ons even weten wat er niet juist was. Wil jij onze fact checker zijn?
*Nr. 115 wordt Bindspecial genoemd. Daar had ik dan ook veel meer specifieke en uitgewerkte bindpatronen in verwacht. Verder ben ik erg blij met jullie blad.
*Heb nog niet het hele blad gelezen, maar lees deze als enige van voor tot achter en weer terug. Complimenten voor deze uitgave. Klein puntje opbouwende kritiek dan: er had bij zowel het artikel van Daniel Holm als Pieter-Bas Broeckx een bindpatroon bijgevoegd kunnen worden.
*Meer aandacht voor binden voor Europa t.o.v. rivier en entomologie. Beetje afkijken bij de FliegenFischer
*Er staan regelmatig aardige artikelen in, maar ik mis diepgang. Veel artikelen zijn te oppervlakkig en missen achtergrond. Er is te weinig aandacht voor entomologie en ik mis goede bindartikelen met duidelijke stap-voor-stapfotoseries. Het cross media-idee is aan mij niet besteed.
*Hoe win je wedstrijden op de rivier? Op stockies, oude vissen, witvis, en..?
*Veel meer zout water svp.
We hebben dit verzoek meer gehad. We gaan er mee aan de slag.
*Vliegvissers gebruiken veelal Engelse termen voor materialen, technieken, bindzaken, verschijnselen (wat is nu een hatch?). Mijn Engels is redelijk, maar niet voldoende om de bijna mythische termen in de vliegvisserij te kunnen bevatten.
*Soms mag de gebruikte vakterminologie een klein beetje meer worden uitgelegd.


Categorie materiaal

*Graag reviews over hengels. Graag reviews over DG-hengels Meer aandacht voor de beginnende vliegvisser.
*Bij de artikelen graag altijd welke aftma, soort lijn, vliegen. Kortom: bij de artikelen graag álle technische gegevens.
*Ik zou willen dat er wat meer aandacht werd besteed aan tweehandig hengels, want dat kan namelijk ook in de polder, zoals met switch- en spey-hengels - en ook op onze grote rivieren.
*Graag meer materiaaltests.
*Bij Search & Sight een weergave van de artikelen, zonder persoonlijke teksten over hoe geweldig het allemaal is. Wil je een beoordeling geven? Laat het dan doen door onafhankelijke personen.
*Wat meer producten testen en omschrijven kan nuttig zijn. Wat meer wateren uit de vergunning in Nederland beschrijven.
*Zou graag wat technischer onderwerpen wat verder uitgediept zien. Ik heb wel eens vaker aangegeven dat ik bijvoorbeeld huiden zelf zou willen prepareren en verven. Ik krijg het idee dat dit onderwerp niet wordt aangesneden in verband met de sponsors. Ook hengelbouw en biologie mag meer. Het onderwerp over synthetische streamermaterialen vond ik erg goed. Er zijn zoveel materialen op de markt, dat je door de bomen soms het bos niet ziet. Kun je voor bijvoorbeeld dubbing et cetera ook doen.
*Meer over ultra light fly fishing in Nederland en Europa. Bijvoorbeeld #2, technieken/binden enzovoort.
*Zou erg graag veel meer willen lezen over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vliegbindmaterialen en gereedschappen voor vliegbinden, hengels, reels, lijnen (Search & Sight-rubriek). Er is weinig nieuws als je het blad maar een keer in de drie maanden krijgt. De hoeveelheid informatie zou minimaal het dubbele kunnen zijn, omdat er erg veel nieuwe zaken verschijnen op het gebied van onze hobby. De meeste leden van mijn vliegvisclub zijn het hier mee eens. Wij lezen graag over nieuwe materialen met bijbehorende illustraties (ook goed voor de winkeliers!).
*Het is jammer dat "schroom" en/of gebrek aan ervaring in het schrijven van artikelen of korte stukjes, waarschijnlijk enkele vliegvissers ervan weerhoudt om hun belevenissen op schrift te zetten en met ons te delen. Met name over hun "avonturen" in Nederland. 
Ik zou het appreciëren als er een rubriek "materiaal informatie" zou komen waarin er uitgebreid wordt ingegaan op het complete vervaardigingsproces van een hengel of een reel. Dit is voor mij persoonlijk zeer boeiend en informatief. Verder heb ik niets dan lof over De Nederlands Vliegvisser, naar mijn mening het mooiste verenigingsblad. Zo zou je het eigenlijk niet mogen noemen. Het is beter dan menig buitenlands magazine dat in de boekwinkels verkocht wordt, of waar je je op kunt abonneren. Ik zal de titels niet noemen. Die zijn jullie waarschijnlijk wel bekend.
*Hengel- en materiaal-reviews mis ik, en verslagen van riviertjes in België en Frankrijk .
*Ga zo door. Wellicht eens wat meer materiaal (onafhankelijk!) testen. Hengels aftma 5, waadkleding bijvoorbeeld.


Categorie vismethodes

*Meer bindpatronen en vismethodes; havenvisserij; vissen met de bellyboot; locaties; met de vlieg vanuit boot. In- en uitzetplekken voor boot en bellyboot; roofbleivisserij; windes in rivieren en havens. En niet te veel over buitenlandse locaties, want dan kan ik beter lid worden van een buitenlands blad.
*Wat meer over wintervoorn in de bebouwde kom, dus tussen de huizen.
*Wat opvalt is dat in het blad steeds dezelfde schrijvers terugkomen. Het lijkt net of het blad alleen om hen draait. Veel artikelen zijn in het verleden ook al eens gepubliceerd. Er mag wel wat vernieuwend schrijftalent komen.
*Het blad zou zich moeten onderscheiden van andere vakbladen over de hengelsport. Naar mijn mening gaat het nu op in de massa. Het blad zou dieper moeten ingaan op de verschillende technieken binnen de hengelsport in eigen land. Niet alleen maar de snoepreisjes naar het buitenland, die slechts voor een enkeling betaalbaar zijn.
*Graag wat minder aandacht voor zalm(vliegen). (Nog) meer aandacht voor licht streamervissen, bij voorkeur op baars, maar dan ook gericht op kantvissen in polders en kanalen. Ik zou het op prijs stellen als er weer een boekje als eindejaarsspecial zou verschijnen.
*Blad ziet er qua vormgeving voortreffelijk uit. Inhoudelijk nogal oppervlakkig en vrijblijvend. Haal als redactie meer uit specialismen en diep dat verder uit. Niet alleen als het gaat om visstekken/locaties maar ook de te gebruiken tactiek en technieken ter plekke.
*Heb nog niet alles gelezen. Ik lees er verschillende hier in de USA. Graag meer over ethiek. Geen weerhaken, veel minder foto's, absoluut geen bekklemmen, vis niet uit het water nemen. Ook misschien iets meer over vliegvissen in zout water. Zou ik wel wat over kunnen vertellen als "buitenlandse correspondent".
Ga gerust je gang. We zien jouw bijdrage met belangstelling tegemoet.
*Minder aandacht voor grote vissen (foto’s), meer aandacht voor precieze vistechnieken op diverse wateren. 
Meer technische uitleg van vliegvissen op bepaalde vissoorten. Hoe is de opbouw van de hengel? Wat voor soort lijnen worden gebruikt? Welke vliegen en hoe te vissen, diep, ondiep, enzovoort? Snel of langzaam strippen?
*Iedereen heeft natuurlijk een subjectieve blik. Vliegvissen gaat naar mijn idee minder om de techniek van het binden en de spullen. Het gaat vooral om het begrip van het gedrag van de vis. Daarnaast is reizen een grote hobby. Godzijdank hebben we in Nederland geen goede wildeforelwateren.
*Ik zou graag meer over ons eigen land willen weten over alle soorten van vissen.
*Mogelijk dat er meer over het migreren en het leefgedrag van de diverse vissoorten in ons land geschreven kan worden. Ook meer over entomologie. De artikelen over de viservaringen van Jan van den Boogaard in Oostenrijk vond ik altijd wel inspirerend. Verder maak ik mijn complimenten voor het blad. Ik kijk nu alweer naar het voorjaarsnummer uit.
In nr. 116 staat een artikel over de paai van vis en het trekgedrag.


Categorie viswaterontwikkeling

*Misschien toch nog wat meer aandacht voor de ontwikkelingen van ons viswater in de polders en vooral voor de grote veranderingen van de beken
*Blijf het een fantastisch blad vinden. Complimenten dat het elk jaar weer lukt om zo'n toptijdschrift aan te bieden voor de prijs van een VNV-lidmaatschap. Wat mij betreft mag er nog iets meer aandacht worden besteed aan water- en visstandbeheer. Een goed 2016 gewenst!


Waar vissen?

*Misschien wat meer artikelen over Atlantische zalm en mogelijkheden van het vissen daarop in bijvoorbeeld Schotland.
*Ik zou meer over Denemarken willen lezen, dit is volgens mij een populair visland.
We gaan hier mee aan de slag. De redactie probeert zoveel mogelijk artikelen te plaatsen over het vliegvissen in het nabije buitenland. Mocht je zelf info hebben, schroom niet om het met ons te delen in de vorm van een artikel.
*Prachtig blad. Ben wel op zoek naar wat winterstekken in de regio Rotterdam. Mensen delen jammer genoeg weinig stekken, maar neem bijvoorbeeld de Maas: waar moet je daar nu beginnen? Langs de waterkanten wordt nieuwbouw geplaatst en weg is je stek.
*Over het algemeen vind ik dat de Glomma of andere Noorse rivieren veel aan bod komen. Glomma is nu al geloof ik vijf keer besproken? Misschien is het een idee om per blad een rondje Europa te doen? Daarnaast mis ik vaak tips over bijvoorbeeld drie beste vliegen van een rivier en hoe je die maakt. Dus een combi van rivier/visverslag met het binden van de bijbehorende vliegen?
*Minder aandacht besteden aan buiten Europa. Een enkeling gaat bijvoorbeeld naar Patagonië, wat meer naar Canada of andere landen. Wat ik wil zeggen is dat niet iedereen het geld heeft om verre reizen te maken en dus zulke artikelen niet zo interessant zijn voor het merendeel van de leden. Een goede vraag zou zijn: "Wie gaat waar vliegvissen en met welke frequentie?" Hier van afgeleid zou men dan artikelen kunnen plaatsen.
*Een prachtig blad waar elke vliegvisser zijn voordeel mee kan doen. Wens: zou graag eens een artikel over vismogelijkheden in Noord-Spanje zien.
Je wordt met uitgave 116 op je wenken bediend.
*Onbekende rivieren Zuid-Duitsland.
*Stekken-info zoals in het boekje van Hyppo, bijvoorbeeld over de Eifel, maar dán over de Ardennen. Opdat mensen met een kleinere beurs en/of minder tijd ook een buitenlandervaring kunnen op doen.
*Ben zeer geïnteresseerd in vliegvissen in het buitenland op zout water. Heeft er ook mee te maken dat ik daar begin volgend jaar een vistrip wil gaan maken. Met name Caribisch gebied heeft mijn voorkeur. Wat betreft het blad: doorgaan zo, ziet er mooi uit en zeer lezenswaardig. Kijk er elke keer weer naar uit.
*Ik kijk altijd uit naar het nieuwe nummer. Neem het blad altijd mee naar Denemarken. Graag iets meer informatie over vliegvissen in Denemarken, mijn favoriete vliegvisland, vanwege de rust en vriendelijke bevolking.
De redactie probeert zoveel mogelijk artikelen te plaatsen over het vliegvissen in het nabije buitenland. Mocht je zelf info hebben, schroom niet om het met ons te delen in de vorm van een artikel.
*Het is een topblad! Ik kijk er elk kwartaal weer naar uit. Ik haal er veel uit dat ik zelf kan gebruiken, maar vind wel dat sommige artikelen te kort zijn. Nog meer achtergrondinfo over hoe en wat zou ik fijn vinden (mogelijk uit te breiden via de site). Wat ook top is, is de combinatie met de site waar de vis- en bindfilmpjes op staan.
Cross-mediaal denken krijgt ook binnen de vliegvisserij steeds meer aandacht. Ook De Nederlandse Vliegvisser gaat daarin mee.
*De rubrieken (columns) mogen wel wat minder. Complimenten!
*Bij artikelen waar een video/filmpje bij hoort met een link naar jullie website, zou ik adviseren om naast de URL- een QR-code te zetten. Dit vergt minder handelingen voor de lezer om bij de link te komen. Tevens is het voor de lezer, die later in de tekst terug moet zoeken naar de link, een visueel trigger-punt om de betreffende link makkelijker terug te vinden.
In het verleden hebben we hiermee gewerkt, maar we kregen de indruk dat het niet gebruikt werd. We kunnen het nog eens herhalen.