TEST
VNV VLIEGVISSEN | WAT DOET VNV (VOOR U) | ORGANISATIE
 
 
 
 

  DOWNLOADSOnderstaande documenten zijn beschikbaar in pdf vorm. Om een pdf te kunnen lezen moet u beschikken over het programma Acrobat Reader.

Brief aan besturen SN en ZWN april 2016.pdf
2015.11.20_Aal_Massaker_in_WKA.pdf
vnv_gedragscode.pdf
vnv_reglement.pdf
vnv_statuten.pdf

ALLEEN VOOR LEDEN
Onderstaande documenten zijn alleen beschikbaar voor leden.
Je kunt deze downloaden als je ingelogd bent. Inloggen kunt u hier.

ALV 22 april 2021
De komende Algemene Leden Vergadering op donderdag 22 april zal digitaal plaatsvinden. Wanneer u aan de jaarvergadering wenst deel te nemen, verzoeken wij u vriendelijk om uiterlijk 20 april middels een email aan te melden bij het secretariaat@vnv.nu onder vermelding van uw naam en uw lidmaatschapnummer. (dit nummer staat op uw VNV-ledenpas.)

Voor de vergadering zijn de volgende documenten beschikbaar:

uitnodiging_alv2021_22april2021.pdf
jaarverslag VNV 2020.pdf
concept notulen ALV 31okt20.pdf
Plan VNV 2021-2024 ALV 22 april 2021.pdf
Bijlage bij agendapunt 7 ALV 22 april 2021 Voorste

uitnodiging_alv2020_31oktober2020.pdf
Notulen ALV 20 april 2019 def.pdf
jaarverslag VNV 2019.pdf
Evaluatie MJB 2016 2020 def.pdfjaarverslag VNV 2018.pdf
uitodiging_agenda_alv2019.pdf

jaarverslag VNV 2017.pdf
uitnodiging_agenda_ALV2018.pdf

notulenxalv17dec16.pdf
Jaarverslag_VNV_exploitatie_balans _2016_def.pdf
Jaarverslag 2016 bestuur VNV.pdf
Verslag Commissie Viswater 2016.pdf
VNV RANO Jaarverslag 2016.pdf
Jaarverslag Evenementen 2016.pdf
Redactie jaarverslag 2016.pdf
Jaarverslag wedstrijdcommissie 2016.pdf
Jaarverslag 2016 ENVVS.pdf
Machtigingsformulier ALV April 2017.pdf

agenda_alv_17dec2016.pdf
verslag_alv_vnv_09apr2016.pdf
begroting2017_alv_17dec2016.pdf
machtiging_alv_17dec2016.pdf
voorstel_wijzigingen_huishoudelijk_reglement.pdf
voorstel_wijzigingen_statuten_vnv.pdf
stand_van_zaken_actieplan.pdf

alv2016_uitnodiging_agenda.pdf
NotulALV110415.pdf
Jaarverslag2016_begroting_commissieverslagen.pdf
concept VNV beleidsplan 2016-2020.pdf
samenvatting concept VNV beleidsplan 2016-2020.pdf
voorstel_contributieverhoging_2017.pdf

notulen_ALV_150314.pdf
agenda_alv_11_april_2015.pdf
concept_notulen_extraALV_070215-3.pdf
exploitatie2014_en_begroting2015_2econcept.pdf
Jaarverslag_2014_penningmeester_1econcept.pdf
Jaarverslag_2014_commissie_viswater.pdf
Jaarverslag_2014_commissie_digi_communicatie.pdf
jaarverslag_2014_commissie_evenementen.pdf
Jaarverslag_2014_ENVVS.pdf
Jaarverslag_2014_VNV-RANO.pdf
vacatures_redactieleden.pdf
150316_vnv_functieomschrijving_bestuur.pdf
VNV aanbiedingsbrief Hervormingscommissie.pdf
VNV Hervormingscommissie eindrapport.pdf
bijlage1 aanbevelingen onderzoekscie 140927.pdf
bijlage2 mission statement VNV 150116.pdf
bijlage3 profielen bestuursleden VNV 150120.pdf
bijlage4 peiling onder verenigingen VNV 150113.pdf
Rapport Onderzoekscommissie VNV 2014 versie 03.pdf
Presentatie ALV.pdf
notulen_extra_ALV_270914.pdf
tweemanscommissie_licht_vnv_door.pdf
agenda_ALV_15_maart_2014_vs2.pdf
jaarverslag 2013 Commissaris Water.pdf
jaarverslag 2013 commissie evenementen.pdf
jaarverslag 2013 De Nederlandse Vliegvisser.pdf
jaarverslag 2013 ENVVS.pdf
jaarverslag 2013 VNV RANO.pdf
jaarverslag 2013 websitecommissie_2013.pdf
jaarverslag 2013 wedstrijdcommissie_versie2.pdf
jaarverslag_2013_penningmeester.pdf
begroting_2013.pdf
bijlage_bijdebegroting_2013.pdf
toekomstvisie_vnv_2013.pdf