TEST
VNV VLIEGVISSEN | WAT DOET VNV (VOOR U) | ORGANISATIE
 
 
 
 

  SAMENSTELLING BESTUURLeden en verenigingsstructuur.
In december 2013 telde de VNV 4356 individuele leden en meer dan 60 aangesloten vliegvisclubs of -afdelingen, waarvan 1 in België. Om zeker te stellen dat de koers van de VNV in lijn blijft met de ideeën van haar leden zijn in 1989 vier regio's opgericht. Deze regio's - Noordwest, Zuid, Noordoost en West - worden gevormd door de clubs of afdelingen in deze gebieden om regionale activiteiten zoals stekkendagen, lezingen, visdagen, etc. te organiseren.

Bestuur

Voorzitter en verantwoordelijk voor de communicatie
John Hagens, johnhagens@vnv.nuPenningmeester en verantwoordelijk voor de ledenwerving
Berry Ebben, berryebben@vnv.nu


Secretaris en verantwoordelijk voor de belangenbehartiging en organisatie-verbreding
Paul Peters, paulpeters@vnv.nuBestuurslid en verantwoordelijk voor de VNV als hét Expertisecentrum vliegvissport
Ton Fokker, tonfokker@vnv.nu