TEST
VNV VLIEGVISSEN | WAT DOET VNV (VOOR U) | ORGANISATIE
 
 
 
 

  REGIONALE AFDELING NOORD OOSTDe RANO is de Regionale Afdeling Noord en Oost van de Vereniging Nederlandse Vliegvissers en wordt gevormd door afgevaardigden van verenigingen uit de genoemde regio.
De RANO inventariseert o.a. wensen en behoeftes van verenigingen en tracht via het organiseren van activiteiten, voorlichting en bemiddeling de verenigingen, maar ook individuele VNV leden behulpzaam te zijn.


De RANO is als commissie onderdeel van de bestuursstructuur VNV en tracht op eigen wijze in de regio invulling te geven aan zaken die sporen met, of in het verlengde liggen van wat de VNV zich ten doel stelt: 

- ondersteunen van clubs en individuele leden

- promoten van de vliegvisserij in de regio (beurzen en presentaties)

- signaleren van bedreigingen voor de vliegvisserij en/of de biotoop 
- het vergroten van kennis en kunde (en daarmee het plezier in de hobby) van de vliegvissers.

In de praktijk ziet dat er zo uit:
RANO organiseert de laatste jaren thema avonden waarop onderwerpen behandeld worden die meestal indirect met vliegvissen te maken hebben. 
Bijvoorbeeld:  


- herintroductie (zeeforel project)
- ecologie van stromend water (wat leeft er allemaal instromend water)
- visstand beheer commissies

- etc 


Verder zijn in het verleden stekkenbeurzen en vakantiespecials gehouden 
en er is een insecten practicum dag georganiseerd.

De laatste jaren worden werpcursussen georganiseerd die opleiden tot het  VNV werpcertificaat dat niet alleen toegang geeft tot de Instructeurcursus maar ook het werpen op een hoger niveau wil brengen. (zie werpcertificaat) 

De RANO wil niet concurrerend optreden met de clubs in de regio 
en zal zich toeleggen op die onderwerpen waar voor in de clubs  te weinig belangstelling voor is of praktisch moeilijk door de clubs te organiseren zijn, 
maar toch voor de regio totaal wel interessant zijn. Kijk hieronder voor een impressie van de cursus voor werpinstructeurs die georganiseerd is door de RANO.

Voor meer informatie over de RANO kun je hier terecht