OVERZICHT COMMISSIESCommissies en de commissarissen

wedstrijdvissen
De wedstrijd commissie organiseert de wedstrijden voor het Nederlands Kampioenschap en begeleidt de deelnemers aan het Europees- en Wereld Kampioenschap. Daarnaast behartigt de commissie de belangen van de Nederlandse wedstrijd vliegvissers. De commissie wordt gecoördineerd door Rene Koops, koops1961@msn.com


viswater en visstand
De commissie viswater en visstand houdt zich bezig met alles wat in nederland met viswater en visstand  speelt. Wanneer er ergens problemen met vistand en viswater gesignaleerd worden en gemeld  wordt aan de commissie zal deze zich hiermee bezig houden en trachten de situatie te verbeteren. Franklin Moquette, 2282bj31@planet.nl


VNV opleidingen
De VNV verzorgt een aantal cursussen; van een basiscursus voor beginners en een ouder-kind cursus tot opleidingen voor het VNV werpcertificaat en zelfs een cursus voor VNV werpinstructeur en werpen met de tweehandige hengel. Theo van de Poll, is commissaris voor deze activiteitentheovandepoll@vnv.nuVNV website
De website van de VNV wordt net als het analoge blad gevuld door een redactie. De inhoud en de vormgeving van de site vallen onder de verantwoording van Hyppo Wanders, hyppowanders@vnv.nuVNV uitgeverij tijdschriften
De Vereniging Nederlandse Vliegvissers geeft ieder kwartaal een 80 pagina's dik magazine uit. De inhoud daarvan wordt samengesteld door een ruime redactie die een keuze maakt uit artikelen die door VNV-leden toegestuurd zijn. Een echt verenigingsblad dus, wat aan het uiterlijk en de inhoud niet direct is af te lezen. Op dit moment is er een vacature voor het hoofd-redacteurschap. Voor meer info over of bijdragen aan de Nederlandse Vliegvisser: info@vnv.nu

Beurzen en evenementen
Ieder jaar zijn er een aantal evenementen die door de VNV worden georganiseerd, of waar de VNV in participeert.  Denk aan beurzen en vliegvismanifestaties. Er is een team van vrijwilligers die deze zaken ter hand neemt en erg veel werk verzet om het allemaal weer op tijd en goed georganiseerd te realiseren Deze mensen zijn vaak achter de schermen bezig.  Maarten van den Driesche, is de commissaris die deze activiteiten in de uitvoering coordineert.  maartendriesche@vnv.nu

VNV Regionale afdeling Noord Oost
In het Noord Oosten van Nederland is sinds jaar en dag de VNV-RANO actief. Dat is een platform waarop een aantal clubs uit die regio samenwerken om allerlei activieteiten  te organiseren. De belangrijkste zaken zijn de cursussen voor het VNV Werpexamen, de cursus voor VNV Werpinstructeur en vanaf 2014 ook de cursus Werpen met de tweehandige hengel. Daarnaast worden ook ieder jaar themaavonden georganiseerd over de meest uiteenlopende onderwerpen die direct of indirect met vliegvissen te maken hebben. Piet van der Sar, is voorzitter van de VNV-RANO  pietvandersar@vnv.nu