TEST
VNV VLIEGVISSEN | WAT DOET VNV (VOOR U) | ORGANISATIE
 
 
 
 

 
VERENIGINGEN WEBSITES


Zoals eerder aangekondigd in De Nederlandse Vliegvisser streven we er naar om binnen deze site gratis webruimte beschikbaar te maken voor vliegvisverenigingen die aangesloten zijn bij de VNV. De webmasters van deze verenigingen kunnen middels een inzichtelijk besturingssysteem (CMS) nu een eigen website opbouwen binden de gemeenschappelijke VNV site. In de eerste maanden van 2009 zijn we een proef gestart met een negental verenigingen van de RANO. Van deze proefperiode zijn nu al de eerste resultaten zichtbaar, zie onderstaand lijstje van deelnemende verenigingen. We willen dit experiment graag doorzetten naar de andere regio's. Verenigingen die hieraan willen deelnemen kunnen zich aanmelden bij de VNV webmaster: info@vnv.nu

Voor het overzicht van alle andere bij de VNV aangesloten verenigingen kun je hier terecht.

 
 
VVNA
Graag willen wij U via deze weg kennis laten maken met de Vliegvis Vereniging Nieuw Amsterdam.
Wij zijn enthousiaste vliegvissers uit de regio Z.O. Drenthe die vanaf maart 2002 onze sport in clubverband beoefenen en belangstellenden graag willen informeren over deze veelzijdige tak van visserij.
ga naar de site
 
Regionale Afdeling NoordOost
De RANO is de Regionale Afdeling Noord en Oost van de Vereniging Nederlandse Vliegvissers en wordt gevormd door afgevaardigden van verenigingen uit de genoemde regio.
De RANO inventariseert o.a. wensen en behoeftes van verenigingen en tracht via het organiseren van activiteiten, voorlichting en bemiddeling de verenigingen, maar ook individuele VNV leden behulpzaam te zijn.
ga naar de site
 
Hunzepalmer
Vliegvisvereniging "De Hunzepalmer" is een leuke, zeer actieve, vliegvisvereniging uit de provincie Groningen. Veel van onze leden belagen in binnen en buitenland, maar vooral in onze eigen mooie provincie tal van vissoorten met de vlieg. De sfeer binnen de vereniging laat zich het beste beschrijven als: gemoedelijk en ongedwongen.
ga naar de site
 
Twentsch Vliegvis Gezelschap
Het Twentsch Vliegvissers Gezelschap is opgericht in de laatste week van oktober 1989. De gezellen komen allen uit Twente: Denekamp, Oldenzaal, Hengelo, Borne en Almelo. Direct in het begin van de oprichting waren we met z’n zevenen. Deze zeven hebben ook het beleid van de club bepaald. We vonden zeven vliegvissers wel wat te krap en omdat we nog wel een paar vliegvissers kenden die zich bij de club wilden aansluiten, werden er nog vijf bijgehaald.
ga naar de site
 
VVMN
De VVMN bestaat uit een groep van ca. 25 enthousiaste vliegvissers die samen vliegvis- en vliegbindactiviteiten organiseren in midden Nederland (en daarbuiten). De vereniging is opgericht in 1993 en beschikt over een eigen clublokaal in Wageningen.Thuiswater is de Nederrijn, een rivier met vele vliegvismogelijkheden!
ga naar de site
 
De Kempische Vliegvisclub

De Kempische Vliegvisclub (KVVC) is sinds 1984 een club speciaal gericht op het vliegvissen en het promoten daarvan in Valkenswaard en omstreken. De Kempische Vliegvisclub biedt een thuisplek voor vliegvissers, gedifferentieerd lidmaatschap, visstandbeheer, eigen viswater en clubactiviteiten. De club beheert de visstand in enkele Kempische Beken en slaagt met redelijk succes in de herintroductie van salmoniden.

ga naar de site
 
VVV Kunst en Vliegwerk
De Vlaardingse Vliegvissers Vereniging Kunst & Vliegwerk is op 15 januari 1980 ten overstaan van notaris Mr. Kroese opgericht door een viertal bevlogen vliegvissers. Sinds dat moment is de  vereniging uitgegroeid tot een vereniging met een ledental van ongeveer 85.
ga naar de site
 
De Strandloper
De Vlielander Vliegvis Club "De Strandloper" is een spontaan ontstane, voornamelijk nog virtuele vliegvis club op de Parel van de Waddenzee, het eiland Vlieland.
ga naar de site
 
VVCD Drechtsteden Dordrecht
De vliegvisclub Drechtsteden (VVCD) werd in 2001 door een aantal enthousiaste vliegvissers opgericht. In die eerste jaren was het zoeken naar een geschikt onderkomen wat we dachten gevonden te hebben in een buurthuis in de wijk Crabbehof. Het toenmalige bestuur nam het besluit om de club handen en voeten te geven en sinds 2 april 2003 zijn we een vereniging.  De ruimte werd al snel te klein want het aantal leden groeide. Na lang zoeken kwamen we terecht bij de postduivenvereniging De Luchtbode.
ga naar de site
 
Vliegvisafdeling de Buzzer
U bevindt zich nu op de website van vliegvisafdeling ‘De Buzzer’ van H.S.V. Het Spanjooltje. Op deze site kunt u alle informatie vinden over de vliegvisaktiviteiten van VVA ‘De Buzzer’ welke onder de beschermende vleugels van H.S.V. Het Spanjooltje jaarlijks worden georganiseerd. Via de knoppen in het menu kunt u zappen door allerlei programma’s over bijvoorbeeld geplande vliegbindavonden en bindpatronen, geplande praktijk- en informatieavonden en nog vele andere interessante vliegviszaken.
ga naar de site