TEST
VNV VLIEGVISSEN | VLIEGVISTECHNIEK | VERGUNNINGEN
 
 
 
 

  BELGIËGastvrij België kent als het om vissen gaat drie gewesten: het Vlaams-, Brussels- en Waals Gewest. Voor de vliegvisser is het Waalse Gewest met de Ardennen het meest interessant. Wil je hier vliegvissen dan moet je allereerst in bezit zijn van het ‘Waals Staatsverlof’. Dit Staatsverlof kun je aanschaffen in een plaatselijk postkantoor. Hou er wel rekening mee dat niet alle postkantoren in het weekend geopend zijn! Voor een compleet overzicht van de Waalse postkantoren en de openingstijden kan je hier terecht

Er zijn twee typen vergunningen: een ‘vanaf de oever vergunning’ (€ 18,39) en een ‘anders dan van de oever vergunning’ (€ 38,60). Deze laatste vergunning is bedoeld voor hen die willen waden.

Verenigingen
De rivieren die door het Waalse Gewest worden beheerd zijn openbare rivieren. Naast deze rivieren zijn er ook privé rivieren en rivieren die gehuurd of in eigendom zijn van verenigingen. Wil je op verenigingswater vissen dan moet je in bezit zijn van een verenigingsvergunning. Meestal worden die vergunningen op jaarbasis uitgeschreven, zo nu en dan kun je ook dagvergunningen verkrijgen.
Wil je op privéwater vissen dan moet je aan de eigenaar toestemming vragen.


NIEUW: VERGUNNING AANVRAAG VIA HET INTERNET!
Sinds kort is ook mogelijk om de Waalse staatvergunning via het internet aan te vragen. Handig voor wie alleen in het weekend kan afreizen (wanneer de postkantoren gesloten zijn).
Voor de digitale aanvraag surf naar: Maison Wallonne de la Peche