TEST
VNV VLIEGVISSEN | VLIEGBINDEN | WAT IMITEREN WE?
 
 
   
   

    VISBROED  Bijna alle volwassen vissen eten visbroed, ook de brasem, ruisvoorn en winde. Visbroed kenmerkt zich door de transparantie van het lijfje, met af en toe een opflitsende zilveren glans.


  De grotere roofvissen zoals snoek, snoekbaars en baars jagen ook op grotere vissen, zoals de grote forel op donderkopjes en stekelbaarsjes aast.
  Visbroed is vaak te vinden in de oeverzones, zodat veel grote vissen daar ook jagen als de kust veilig is. Dat is meestal in de avondschemer of de nacht.
  Snoek jaagt in de winter op plaatsen waar de vis zich heeft verzameld: de blankvoorn meestal op diepe plaatsen, de ruisvoorn op plekken die beschut liggen voor wind en koude. Dat is veel bij boerderijen en huizen, maar ook onder bruggen, achter hagen en bomenrijen, enzovoorts.

  Bindpatroon streamer